I have known the Swedish photographer Mats Andersson's images for a long time. Mats is a photographer who has been awarded in many international photo competitions. His black and white melancholy images are immediately recognisable. Here, for the first time, Asferico's readers can read his story …
 
Jag har känt till den svenske fotografen Mats Anderssons bilder sedan länge. Mats är en fotograf som är prisad i många internationella fototävlingar. Hans svartvita vemodiga bilder med mycket svärta och kontrast känns direkt igen. Här kan för första gången Asfericos läsare läsa hans berättelse …