Mats Andersson tilldelas stora ettåriga arbetsstipendiet av Sveriges Författarfond

Hits: 5835 Skriv ut E-post

Mats is awarded the large one-year work scholarship by Sveriges Författarfond! 90000 SEK.

Twenty photographers receive scholarships from the Swedish Authors' Fund in 2019.
- Beautiful books, wayward and strong books! I note that Swedish photo book art is moving forward all the time, ”says Ewa Stackelberg, SFF member of the Swedish author's fund for reference.

Ewa Stackelberg goes on:
I note that Swedish photo books are constantly moving forward. The quality of the scholars' work is consistently very high and the subjects varied.

 

"dova naturskildringar med existentiell underton"

Mats tilldelas det stora ettåriga arbetsstipendiet av Sveriges Författarfond! 90.000 SEK skattefritt.
– Så otroligt kul att jag får det nu när jag gjort min hittills största bok Nature Diary – och att det visar sig att den går hem hos Sveriges Författarfond. Stolt och glad, säger Mats.

Tjugo fotografer får stipendier från Sveriges Författarfond våren 2019.
– Vackra böcker, egensinniga och starka böcker! Jag konstaterar att svensk fotobokkonst går framåt hela tiden, säger Ewa Stackelberg, SFF-medlem i Sveriges författarfonds referensgrupp.

Ewa Stackelberg säger vidare:
– Om förra omgången kännetecknades av begåvade debutanter så har vårens fotoböcker till stor del varit resultat av mångåriga, genomarbetade och djupt personliga projekt inom olika genrer – natur, rockmusik, arkitektur, mat, konst...
– Vackra böcker, egensinniga och starka böcker! Jag konstaterar att svensk fotobokkonst går framåt hela tiden. Kvaliteten bland stipendiaternas verk är genomgående mycket hög och ämnena varierade: kolarbetare i Indien, särlingar på skånsk landsbygd, bilvrak i folkhemmets efterdyningar, dova naturskildringar med existentiell underton, modernistisk arkitektur, isländska sagohästar...

> SFF

> Boken Nature Diary