News - fast information

170614: Årets naturfotograf 2016 (Wildlife Photographer of the Year in Sweden)
• Finalist in Nordic Championship in Nature Photography 2017
• Winner Wildlife Photoprapher of the Year 2016 (Black & White)
• All over winner Nordic Nature Photo Contest 2016. Årets NORDISKA naturfotograf.

Länssjukhuset Ryhov köper bilder

Hits: 818 Skriv ut E-post

Region Jönköpings län köper flera bilder till den nya strålningsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Tre stora bilder tryckta på akrylglas samt en serie med svartvita fineart-bilder. Utöver dessa bilder beställdes två stora bilder som monterades på dörrarnas framsidor till strålningsrummen. Varje bild trycktes i formatet 120x225 cm.
Fine-art-bilderna samt bilderna på akrylglas är i begränsade upplagor om endast fem exemplar vardera.

Ovan, bilderna på Akrylglas. 120x80 cm, 70x100 cm samt 120x60 cm. Endas fem exemplar finns av varje bild.

Nedan, fineart-bilderna. Pappersstorlek 80x60 cm. Upplaga fem exemplar vardera.